1. האתר הינו חנות וירטואלית שמופעלת על ידי חברת SANDALIM.
2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
3. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון.
4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר.
5. השירותים והמוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.
6. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
7. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולשים,אם יגרם להם, עקב שימוש באתר. למען הסר ספק, השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפיכך לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.
8. רשאים להשתתף במכירה תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלי האתר sandalim.co.il רשאים למנוע רכישת מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:
א. במידה ונמסרו במתכוון פרטים שגויים.
ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בתפעול החנות ו/או לקוחות האתר או כל צד ג' אחר.
ג. אם עשית שימוש בשרותיי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ד. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר.
ה. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
10. החנות מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחנות שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
11. לחברה שמורה הזכות לבטל את הרכישה משיקוליה הבלעדיים. במקרה זה תשיב לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד החנות בעניין זה.
12. החנות שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו ללא הודעה מוקדמת. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותו העת בתוקף ויפורסם באתר.
13. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החנות רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
14. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
15. אנו עושים מאמצים רבים כדי שהתמונות המוצגות ישקפו בצורה הטובה ביותר את המוצרים אותם אנו מוכרים, מכיוון שמדובר בעבודת יד ייתכנו שינויים בגווני הצבע.
16. המחירים באתר מתייחסים לרכישות המתבצעות ישירות באתר האינטרנט.
17. החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש ותוך 14 יום מקבלתם, המוצרים המוחזרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש.
18. לא תתאפשר חזרת פריטים שנוצרו במיוחד ללקוח – כגון, הוספת שמות, טקסט אישי וכו'.
19. דמי הובלת המוצר חזרה לבעלי החנות הם באחריות המשתמש. המשתמש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים.
20. בהחזרת מוצרים הלקוח ישלם את עלות המשלוח גם במקרה שרכש את המוצרים באתר או בחנות ללא דמי משלוח.
21. שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות לשירות לקוחות ב info@sandalim.co.il.
22. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר – בעצם ביצועה – כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים. החברה ראשית לשלוח לו לכתובת המייל ו/או באמצעות מסרון מבצעים ועדכונים מידי פעם.
23. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת משלוחים.
24. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול בסך 20% מערך ההזמנה או מינימום 30 ש"ח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
25. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.
26. האחריות לשימוש במוצר היא על המשתמש בלבד ולשיקול דעתו בלבד. אין החברה או מי מטעמה אחראים בשום צורה, ישירה או עקיפה על שום נזק שייגרם לרוכש או מי מטעמו (צד ג' או רכוש) עקב שימוש במוצר. 
27. הקונה מתחייב למסור פרטים נכונים ואמיתיים בכל מקום שיתבקש לכך.
28. הקונה מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.